ما موسسه بین المللی مهاجرتی پارس هستیم

موسسه مهاجرتی پارس

شرکت بین المللی بانی پارس در سال 2014 در عمان ثبت و پس از اخذ مجوز از اتاق بازرگانی کشور عمان به شماره 79789184800018 ، فعالیت خود را با تمرکز در زمینه ارائه خدمات اداري و مهاجرتی در ایران و عمان آغاز کرده است. این شرکت با نام تجاري ایمپارس که در سال 1393 تأسیس شده است، شرکتی است عمانی-ایرانی که با بهره گیري از دانش تخصصی بنیان گذاران خود و سالها تجربه اخذ اقامت ، در تهران فعالیت می نماید.

خدمات پارس

  • بررسی موقعیت‌ها جهت اخذ اقامت در کشور عمان
  • مشاوره در زمینه افتتاح حساب بانکی در کشور عمان
  • مشاوره در امور اخذ کارت بازرگانی کشور عمان
  • ثبت شرکت در عمان
  • مشاوره در امور ویزا از جمله خدماتی است که گروه مهاجرتی پارس در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

 

علاوه بر انجام امور مهاجرتی در عمان، گروه پارس مشاوره در زمینه امور سرمایه گذاری و بازرگانی نیز انجام می دهد .

تاریخچه موسسه بین المللی مهاجرتی پارس

تاسیس شرکت

شرکت بین المللی بانی پارس در سال 2014 در عمان ثبت و پس از اخذ مجوز از اتاق بازرگانی کشور عمان به شماره 79789184800018 ، فعالیت خود را با تمرکز در زمینه ارائه خدمات اداري و مهاجرتی در ایران و عمان آغاز کرده است. این شرکت با نام تجاري ایمپارس که در سال 1393 تأسیس شده است، شرکتی است عمانی-ایرانی که با بهره گیري از دانش تخصصی بنیان گذاران خود و سالها تجربه اخذ اقامت ، در تهران فعالیت می نماید.

فهرست